Організаційний аудит

Що це:

Основною метою організаційного аудиту є оцінка готовності вашої установи до впровадження того чи іншого проекту, масштабування діяльності або отримання донорського фінансування чи інвестицій. Працюючи разом з вами як одна команда, ми аналізуємо спроможність організації здійснювати процеси з управління проектами й покращувати процедури фінансового менеджменту, вивчаємо наявний стан внутрішніх політик та їх реалізації, переглядаємо організаційну структуру у відповідності до конкретних вимог щодо розвитку, спілкуємося не тільки з керівництвом організації, але й з її бенефіціарами, представниками громади та іншими зацікавленими стейкхолдерами щодо бачення ролі вашої організації у суспільстві, а також надаємо відповідні рекомендації.

Що ми робимо:

Ми піклуємося про те, щоб потенціал вашої організації відповідав наявним та можливим ресурсам: таким чином, організаційний аудит включає аналіз не тільки внутрішніх процесів та процедур, але й оцінювання роботи персоналу й використовуваних технологій та методів. Отримані дані в комплексі надають нам інформацію, необхідну для побудови програми з організаційного удосконалення. Ця програма спрямована на модернізацію саме тих складових, які мають найбільший потенціал в плані максимізації корисної дії вашої організації.

Як ми це робимо:

Основним завдання організаційного аудиту є перевірка ефективності управлінських процесів, в ході якої передбачається проведення інвентаризації та оцінки процесів управління організаційною структурою, визначаються основні отримувачі сервісів організації, встановлюються взаємозв’язки між різними бізнес-процесами, оцінюється наповненість й актуальність регламентів процедур в організації. Таким чином, ви отримуєте комплексне розуміння «вузьких місць» та потенційних проблем, що уповільнюють розвиток вашої організації.

В подальшому інформація, зібрана за допомогою аналізу даних, огляду матеріалів та глибинних інтерв'ю з керівниками та співробітниками, використовується для розробки конкретних рекомендацій щодо сталого розвитку та зростання організації.

Організаційний аудит потрібен, якщо:

  • Протягом тривалого часу стратегічні активи організації не приносять очікуваних результатів;
  • Існує необхідність визначити конкурентні переваги й розробити нову стратегію компанії / організації;
  • Плануєте проекти внутрішньої оптимізації, підвищення ефективності менеджменту й внутрішньої ефективності;
  • Розробляєте план злиття або поглинання, що мав би враховувати всі нюанси і тонкощі;
  • Передбачається зміна керівництва організації, яке зацікавлене в отриманні об'єктивної інформації про стан справ в організації / компанії;
  • Плануєте масштабування діяльності, відкриття філій чи регіональних підрозділів і потребуєте підвищення керованості в рамках зростаючої мережі.

Що ви отримаєте:

  • Об'єктивну оцінку ресурсів й організаційних проблем компанії;
  • Опис проблемних зон і функцій, що дублюються або «провисають» й рекомендації щодо можливостей оптимізації бізнес-процесів;
  • Підвищення кваліфікації управлінського персоналу організації в частині структурного аналізу;
  • Пропозицію щодо основних стратегічних напрямків розвитку підприємства / організації на 2-3 роки.

Терміни:

Загалом організаційний аудит може тривати протягом 12-14 тижнів, тож не відкладайте у довгу шухляду те, що може допомогти вам бути більш успішними вже в короткостроковій перспективі.


Надрукувати   E-mail