Підготовка планів стратегічного розвитку

Що це:

Наявність грамотно вибудуваної стратегії допомагає визначити довгострокову перспективу і вести бізнес / діяльність з урахуванням впливу різного роду змін.

Наші спеціалісти не просто допоможуть Вам розробити стратегію, вони також організують процес її розробки так, аби те, що ви отримаєте на виході, викликало у вас захоплення та бажання рухатись вперед, згідно:

 • обраних стратегічних напрямків;
 • ідентифікованих цілей організації;
 • комплексного аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього середовища;
 • обраних індикаторів успіху.

Для кого:

Як спланувати розвиток організації таким чином, щоб впроваджені проекти були успішними й відповідали місії та меті організації? Як перестати розвиватися повільними темпами і перейти до стрімкого зростання? Як оптимізувати стратегію так, щоб використовувати ресурси оптимально для досягнення поставлених цілей? Якими змінними ми можемо жонглювати в умовах непередбачуваних трансформацій зовнішнього середовища? Сьогодні відповіді на ці питання важливі не тільки для власних бізнесів, але й громадських організацій та державних установ, які опікуються розробкою і впровадженням соціальних та культурних проектів, а також для міст та громад.

Детально пропрацьована стратегія дозволяє підприємствам, неприбутковим організаціям, державним інституціям й територіальним громадам коректним чином відстежувати ефективність виконання своїх планів на основі обраних індикаторів та показників і своєчасно коригувати завдання у короткостроковому періоді.

Але процес стратегічного планування в організації / громаді не повинен починатися без попередньої підготовки і аналізу поточної ситуації. Тому ми рекомендуємо нашим клієнтам здійснювати стратегічне планування у поєднанні із використанням інструментів організаційної діагностики (див. Послуга “Організаційний аудит”).

Що ми робимо:

 • Проводимо стратегічний аналіз середовища діяльності компанії / організації / міста.
 • Визначаємо місію, цілі і стратегічні пріоритети бізнес-проекту або неприбуткової організації / державної установи.
 • Формуємо стратегію на рівні організації і галузі / сфери діяльності в цілому.
 • Формуємо функціональні стратегії: маркетингову, фінансову, загального управління і менеджменту персоналу, виробничу стратегію і стратегію інноваційної діяльності.
 • Впроваджуємо стратегію підприємства / організації / установи на рівень тактичних і операційних планів.
 • Проводимо експертизу стратегії компанії / організації / установи / громади та її складових.

Як ми це робимо:

 • Проводимо вхідну експертизу стратегічного планування організації / громади.
 • Підписуємо договір про надання послуг і отримуємо передоплату.
 • Розробляємо стратегічний план і його впровадження на рівні бізнесу / організації / громади.
 • Надаємо проміжні звіти.
 • Проводимо оцінку і контроль впровадження стратегії.
 • Повний розрахунок за надану послугу.
 • Надаємо консультаційну підтримку процесу щодо розробки / подальшого впровадження організаційних стратегій

Підготовка плану стратегічного розвитку потрібна, якщо:

 • організація / громада будує очікування на майбутнє і бажає визначити ресурси для їх досягнення;
 • необхідне остаточне з'ясування суті певних цілей і більш широке доведення ідей і цілей до співробітників фірми / організації / громади;
 • приймаються рішення щодо ефективності використання наявних у фірми / організації / громади ресурсів;
 • заплановані зміни на фірмі, в тому числі в частині організаційної структури;
 • очікується перегляд плану виконання стратегії в разі виникнення непередбачених обставин.

Що ви отримаєте:

 • Проведену стратегічну сесію, в результаті якої будуть визначені бачення бажаного стану бізнесу / діяльності у довгостроковій перспективі, сформульовані стратегічні цілі на найближчі 3-5 років (в сфері виробництва, збуту, фінансові цілі, цілі щодо охоплення цільової аудиторії тощо), які є узгодженими, досяжними й конкретними.
 • Створення дорожньої карти напрямків розвитку організації, зрозумілу і доступну всім керівникам підрозділів і проектів, а також систему стратегічних пріоритетів, необхідну для послідовної реалізації цієї стратегії через проекти / програми розвитку.
 • Глибоке розуміння конкурентного навколишнього середовища та об’єктивну оцінку ресурсів, які є в наявності.
 • План заходів по досягненню стратегічних цілей й фінансовий прогноз при досягненні поставлених цілей.

Терміни:

Розробка стратегії передбачає проведення 3-денної стратегічної сесії й консультаційну підтримку протягом місяця.


Надрукувати   E-mail