Підготовка планів стратегічного розвитку

Що це:

Наявність грамотно вибудуваної стратегії допомагає визначити довгострокову перспективу і вести бізнес / діяльність з урахуванням впливу різного роду змін.

Наші спеціалісти не просто допоможуть Вам розробити стратегію, вони також організують процес її розробки так, аби те, що ви отримаєте на виході, викликало у вас захоплення та бажання рухатись вперед, згідно:

Для кого:

Як спланувати розвиток організації таким чином, щоб впроваджені проекти були успішними й відповідали місії та меті організації? Як перестати розвиватися повільними темпами і перейти до стрімкого зростання? Як оптимізувати стратегію так, щоб використовувати ресурси оптимально для досягнення поставлених цілей? Якими змінними ми можемо жонглювати в умовах непередбачуваних трансформацій зовнішнього середовища? Сьогодні відповіді на ці питання важливі не тільки для власних бізнесів, але й громадських організацій та державних установ, які опікуються розробкою і впровадженням соціальних та культурних проектів, а також для міст та громад.

Детально пропрацьована стратегія дозволяє підприємствам, неприбутковим організаціям, державним інституціям й територіальним громадам коректним чином відстежувати ефективність виконання своїх планів на основі обраних індикаторів та показників і своєчасно коригувати завдання у короткостроковому періоді.

Але процес стратегічного планування в організації / громаді не повинен починатися без попередньої підготовки і аналізу поточної ситуації. Тому ми рекомендуємо нашим клієнтам здійснювати стратегічне планування у поєднанні із використанням інструментів організаційної діагностики (див. Послуга “Організаційний аудит”).

Що ми робимо:

Як ми це робимо:

Підготовка плану стратегічного розвитку потрібна, якщо:

Що ви отримаєте:

Терміни:

Розробка стратегії передбачає проведення 3-денної стратегічної сесії й консультаційну підтримку протягом місяця.