Ведення проектів

Що це:

Від планування та підготовки до реалізації та виконання - ми готові не просто допомогти в управлінні проектами, але працювати разом з вами, навчаючи ваших співробітників задля найкращого результату.

Ви маєте бути свідомими того, що переконливий успіх в управлінні проектами залежить від якісної комунікації зі стейкхолдерами, налагодження відносин з донорами (у тому числі в тому, що стосується якісного та регулярного звітування), виконання цільових показників, послідовної активності лідерів проекту, які беруть на себе відповідальність за справу і мають достатні ресурси для виконання роботи.

Що ми робимо:

Ми прагнемо, щоб ваші проекти не просто були успішно реалізовані, але закладали основу для зміцнення вашої організаційної культури, цінностей та місії. Ми працюємо у форматі аутсорсінгового проектного офісу, який укомплектовується спеціалістами відповідно до специфіки конкретного проекту. Ми готові взяти на себе оперативну координацію і контроль за дотриманням усіх параметрів реалізації проекту - забезпечити виконання робіт у встановлений термін, в рамках бюджету і в потрібних параметрах якості.

Як ми це робимо:

 • Розробляємо спільно з замовником завдання на проект;
 • Розроблялися і обгрунтовуємо концепцію проекту;
 • Формуємо і обгрунтовуємо приблизний бюджет проекту;
 • Здійснюємо системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу;
 • Підбираємо виконавців кожної фази проекту з наявних ресурсів компанії або через процедуру конкурсу (тендеру);
 • Проектуємо і готуємо необхідні специфікації, документацію та поточну фінансову і нефінансову звітність по проекту;
 • Забезпечуємо ефективне управління проектом і змінами, неминучими в ході реалізації проекту (повною мірою враховуємо так званий людський фактор; управляємо прогресом по роботах; формуємо регулярні звіти для замовника про хід реалізації проекту; здійснюємо необхідні узгодження зі стейкхолдерами та партнерами; управляємо фінансами проекту, виставленням рахунків та відстеженням платежів; постійно відстежуємо витрати і терміни за проектом і вживаємо необхідних коригувальних дій);
 • Організовуємо ефективне завершення проекту (звітуємося по результатах та передаємо замовнику повний архів проектних матеріалів).

Послуга “Ведення проектів” потрібна, якщо:

 • ви бажаєте підвищити ефективність проектної діяльності організації за рахунок залучення сторонніх висококваліфікованих фахівців, що володіють великим досвідом в даній сфері;
 • ваші співробітники не мають достатніх компетенцій в сфері управління проектами або кількість кваліфікованих співробітників, які б могли виконати роботи, недостатня;
 • ваша організація не володіє інформацією, знанням ринку чи відповідної сфери реалізації проекту / запуску продуктів чи послуг;
 • ви потребуєте нового, свіжого погляду на проблему, оцінку можливих ризиків і переосмислення завдань проекту з “іншого” боку;
 • відчуваєте проблеми у налагодженні внутрішньої комунікації між різними підрозділами / співробітниками, що мають відповідати за впровадження проекту.

Що ви отримаєте:

 • Оперативну обізнаність (регулярна  об’єктивна інформація про хід проекту, виявлені ризики і пропозиції щодо мінімізації їх наслідків);
 • Можливість приймати якісні управлінські рішення, як на стратегічному, так і на операційному рівні;
 • Досягнення цілей проекту (унікальний продукт, який відповідає потребам бізнесу / організації; навчена для роботи в нових умовах команда, що розділяє ідеологію проведених перетворень; максимальна лояльність стейкхолдерів до роботи в нових умовах за рахунок задоволення їх вимог до продукту проекту);
 • Дотримання бюджету проекту (контроль над цільовим використанням коштів).

Терміни:

Залежить від тривалості проекту.


Надрукувати   E-mail